Gondnoki levél

 

Kedves Testvérek!

A jelenlegi vírusjárvány mindannyiunkat érint, így a gyülekezetünket is. Tudjuk, hogy semmi sincs véletlenül, és semmi sem történik Isten tudta és akarata nélkül. Azt is tudjuk, hogy a nehézségek, próbák azért vannak, hogy hitünk, Istenben vetett bizalmunk még erősebb legyen.

Hiszem, hogy mindannyian megtapasztalhatjuk Isten gondviselését, szabadítását. Most derül ki az, hogy hitünk, gyülekezeti összetartozásunk, egymásra figyelésünk milyen erős tud lenni?

Mivel rendszeres összejöveteleink szünetelnek, a gyülekezet fenntartási költségeinek fedezete is jelentősen csökkent.

Egyházfenntartói járulékunkat, adományainkat, perselypénzünket több módon is eljuttathatjuk.

  • Aki teheti, interneten utalja át a gyülekezet számlaszámára (Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség OTP Bank 11740009-20073352), a Közlemény rovatban föltüntetve adományának célját.
  • Amennyiben erre nincs lehetősége névvel, címmel, az adomány céljának feltüntetésével ellátott borítékba téve dobja be a Parókia postaládájába és becsengetéssel jelezze adományának érkezését.

Hordozzuk imádságban Lelkészeinket, gyülekezetünk minden tagját, legyünk figyelmesek, érdeklődők, hogy ki szorul segítségre és próbáljunk segíteni!

Lehetőségünk van meghallgatni a gyülekezet honlapján, vagy a közmédiában sugárzott istentiszteleteket.

Bekapcsolódhatunk a gyülekezet minden este 21:00 órakor indított imaközösségébe. Ezek az alkalmak erősítik Istenbe vetett hitünket és egymáshoz való tartozásunkat.

Istentől gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánok gyülekezetünk minden tagjának.

Áldás bélesség.

 

Testvéri szeretettel:

 

 

Dr.Sassi Endre

gondnok

 

Tatabánya, 2020. április 9.