Lelkészi köszöntés

Kedves testvéreink, barátaink, látogatóink!

Áldás, Békesség!

Szeretettel köszöntöm gyülekezetünk honlapján!

Az, hogy ránk talált és olvassa e sorokat, nem a véletlen műve. Mi itt Bánhidán hiszünk egy mindent szépen és bölcsen igazgató Istenben, aki – képzelje el – még a hajunk szálait is számon tartja. Mindenekelőtt tehát, hadd kérjem ennek a gondviselő Istennek az áldását életére!

szilagyisandor

Miért vagyunk itt Bánhidán? Hát egyszerűen azért, mert Isten jónak látta, hogy megépüljön itt egy templom, hogy legyen egy hely, ahol elődeink és mi is lelki otthonra találhatunk, és mindazok, akik csatlakozni akarnak Isten itt élő népéhez.

Számunkra tehát ez a hely, ez a gyülekezet lelki otthon, ahol együtt hallgathatjuk Isten szavát, ahol megoszthatjuk egymással örömeinket és bánatunkat. Célunk az, hogy innen kiindulva minél többekkel megismertessük Istennek azt a szeretetét, amelyet Jézus Krisztus által mutatott meg nekünk.

Minden embernek Jézusra van szüksége. Önnek is, aki ezt olvassa. Ezért a köszöntésemen túl az a feladatom, hogy hívjam is, elsősorban Urunkhoz, Jézushoz! Ő értelmet és célt adott életünknek, és adhat önnek is. Ugyanakkor egy kimondhatatlanul nagy távlatot is nyújt: Örök életet.

Gyülekezetünk élete sokrétű és sokszínű. Jelen vannak a gyermekek, a családok és az idősek is. Központi eseményünk a vasárnapi istentisztelet. Itt találkozik az egész gyülekezet. Ezen kívül bibliaórák, hittanórák, énekkari próbák, kirándulások, szeretetvendégségek teszik változatossá hitéletünket. Innen kiindulva éljük mindennapjainkat, és vágyunk ide visszatérni, hogy erőt, útmutatást merítsünk.

 Honlapukon naprakész tájékoztatást kaphat alkalmainkról. Ha kíváncsi történetünkre, hitvallásunkra, a honlapon azt is megtalálja. Várjuk tehát jelentkezését! Ha megkeres bennünket, nem ön lesz az első, aki így csatlakozott hozzánk. Istennek békessége őrizze meg szívét és gondolatait!

A gyülekezet nevében: Szilágyi Sándor lelkipásztor