Dr. Kádár György

Dr. Kádár Györgynek hívnak, 1970. 07. 12-én születtem, református családban nevelkedtem.

1995 óta dolgozom orvosként, előbb belgyógyász-kardiológusként a Megyei Kórházban, majd 2010. április 1-től főállásban Dr. Sassi Endre presbitertársam háziorvosi körzetét vettem át, emellett továbbra is a Megyei Kardiológián dolgozom részállásban.

Nős vagyok, feleségem dr. Nagy Katalin orvos. 3 gyermeket nevelünk, Bálintot, Zsombort és Kata Boglárkát. Urunk teológus testvérem indítására 1992-ben, egyetemista koromban szólított meg, azóta próbálok a keskeny úton járni, és erőm szerint Őt szolgálni.

Református gyülekezetünknek 1998 óta vagyok tagja, 1999-2006 között presbiteri tisztséget töltöttem be, majd ezt – elsősorban a munkámból fakadó idő- és energiahiány miatt – később nem vállaltam.

2012-2017 között ismét presbiteri tisztséget vállaltam, és igyekeztem azt erőm és hitem szerint teljesíteni. Ebben a periódusban sok lelki teher érte a presbitériumot. Igyekeztem mindig a békességre és az Istentől kapott türelmes, megbocsátó szeretetre törekedni a testvérek között, ami azt gondolom, több-kevesebb sikerrel is járt.

Életemben az elsődleges szolgálat mindig is a hivatásom volt – és lesz is, úgy gondolom –, emberek gyógyítása testi és lelki vonatkozásban is.

Mint újra megválasztott presbiter és gondnok hitem és erőm szerint igyekszem gyülekezetünk lelki és „testi” épülését szolgálni, az újonnan épülő parókia munkálataiban, majd az abban zajló, immár lelki építkezésben is aktívan részt venni, Isten tervét megvalósítani saját és környezetem életében.

Ezúton  is  szeretném  megköszönni  mindenkinek  a  megtisztelő bizalmat  és  szeretetet,  aki  erre  a tisztségre jelölt, igyekszem hitem és Istentől kapott képességeim szerint megszolgálni azt.