Február 15-én, szombaton rendeztük meg a Tatai Egyházmegye gyülekezeteinek Presbiteri Konferenciáját.

A megye gyülekezeteiből mintegy 2-300 presbiter tisztelt meg bennünket jelenlétével.

Nagy sürgés-forgással készülődtünk, hogy megvendégelhessük a népes gyülekezetet. Gyülekezetünk tagjai derekasan helytálltak a találkozó előkészítésében és lebonyolításában egyaránt. Köszönet érte!

A konferencia résztvevői átélhették az együvé tartozás érzését. Együtt gondolkodhattunk azon, merre tovább, hogy minél hűségesebben betölthessük Urunk parancsát:

“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20)