Idén hét fiatal készült egy éven át arra, hogy beszámoljon a gyülekezet előtt református hitünkkel kapcsolatosan  elsajátított tudásáról.

Az ünnepélyes konfirmációt megelőzően, május 15-én a gyülekezet vezetősége és szüleik jelenlétében válaszoltak lelkészünk kérdéseire. Mindnyájan alapos felkészültségről tettek tanúbizonyságot, így a gyülekezet előtti ünnepélyes konfirmációra bocsátottuk őket.

Az Úr áldja meg mindnyájatokat belé vetett igaz hittel és hitvalló élettel!