Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett.

ApCsel 20,28

NAndras1974-ben születtem Budapesten. Tök községben nevelkedtem, az ottani református templomban kereszteltek, ott konfirmáltam 1988-ban. Háromdiplomás mérnök vagyok, faipari mérnökként dolgozom egy fa ablakos cégnél.

Tíz éve kerültem Tatabányára, ide nősültem. Azóta feleségemmel, Bettivel és két kislányommal, Zsófival és Regivel Bánhidán lakunk. Mivel a feleségem katolikus, Zsófi katolikus, Regi református vallású, így nagyjából felváltva egyik héten a misére, másik héten istentiszteletre járunk.

Bár születésemtől kezdve gyakorlom vallásomat, konfirmációi fogadalomtételem óta még inkább igyekszem az Úrnak tetsző életet élni. Hiszem és vallom, hogy „sok keresztje van, de ez az én utam.”

Többször megtapasztaltam, hogy a lábaim annál nehezebbek lesznek, minél távolabb vagyok az Úrtól és fordítva: megfáradhatok, de az erőm megújul, ha az Úrban bízom.

A presbiteri tisztség nagy megtiszteltetés számomra. Vonakodva mondtam igent a jelölésre, de hiszem, hogy az Úr állít ebbe a szolgálatba, így erre én nem mondhatok nemet. Ezért ez számomra nem csak egy tisztség, hanem komoly felelősséget jelent a gyülekezet javára szolgálni.