Mottó:

“Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza?”

(ApCsel 8,31)

“Mert azzal, hogy Isten igazságát nem értették meg, hanem a maguk igazságát igyekezetek érvényesíteni, nem engedelmeskedtek Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására.”

(Róm 10,3-4)

Mikor?

Hetente, vasárnap délután 17.00 órától.

Hol?

Fábián Dénes és Judit otthonában, a Gaál István ltp. 532. fsz. 2. alatt.

Mit csinálunk?

Imádkozással kérjük a Szentlélek útmutatását összejövetelünkre, majd 3-4 dalt énekelünk új, jubileumi gyülekezeti énekeskönyvünkből.

Újra elolvassuk az aznapi istentisztelet alapjául szolgáló igéket a Bibliából, majd Judit jegyzetei segítségével átismételjük az igehirdetésben hallottakat.

Átbeszélgetjük, hogy milyen üzenet talált bennünket szíven, mit hoztunk haza a templomból, mit viszünk tovább a következő hétre.

Beszélgetés után imaközösségben fordulunk Urunkhoz, majd ismét 1-2 énekkel dicsőítjük Istenünket.

Az alkalom asztalközösséggel – sütizéssel, teázással, kötetlen beszélgetéssel zárul.

Miért érdemes eljönni?

Mert, mint azt az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvből származó – mottóul is használt – igében is olvassuk: hogyan érthetnénk meg az Írást (a Bibliát és az arról szóló prédikációt), ha nincs, aki elmagyarázza?

És ahogy Pál is írja levelében: nehogy a magunk igazságát keressük – találjuk, érvényesítsük, (rossz következtetéseket levonva a hallottakból) Krisztus igazsága helyett.

Az istentisztelet keretei között nincs lehetőség beszélgetni az ott hallottakról, pedig olyan sokszor van tele az ember szíve kérdésekkel, tanácstalansággal, néha értetlenséggel is.

Ezen a vasárnapi bibliaköri alkalmon még “frissen”, az igehirdetés hatása alatt kérdezhetünk, hitben előttünk járó testvéreink gondolataival gazdagodhatunk, vagy éppen a Lélek ébreszt rá az Ő igazságára.

Őszintén, testvéri körben elmondhatjuk aggodalmainkat, félelmeinket, személyes, családi gondjainkat.

Megoszthatjuk örömeinket, bizonyságot tehetünk hitünkről, segítséget kérhetünk egymástól.

További információ:

Fábián-Lukács Judit 30/5680058