Alapadatok:

Az alapítvány neve: Bánhidai Református Alapítvány

Székhelye: H-2800 Tatabánya, Árpád utca 1. Telefon: +36 34 333 577

Minősítése: Közhasznú szervezet

Nyilvántartási száma: Pk.60.187/1996

Adószáma: 18606845-1-11

Számlaszáma: 11740009-20056034

 


 

Az alapítvány céljai:

1. A Tatabánya Bánhidai Református Egyházközség ingatlanainak, ingóságainak, elsősorban a templom épületének, berendezésének és környezetének karbantartása, állagmegóvása, felújítása és fejlesztése.

2. A hitélet, az iskolai és gyülekezeti hitoktatás támogatása.

3. A szegények és nélkülözők, elsősorban a hátrányos helyzetűek és a gyülekezet rászorultjainak támogatása, az időskorúak gondozása.

4. A Tatabánya Bánhidai Református Egyházközség hitéleti rendezvényeinek támogatása.

5. A hátrányos helyzetű, megkülönböztetett, kirekesztett csoportok esélyegyenlőségének elősegítése.

6. Egyházi iskolák, intézmények támogatása.

7. A határon túli magyar református egyházak támogatása.